5 fáth le bheith i do bhall do Comhar Creidmheasa Cholm Cille

5 fáth le bheith i do bhall do Comhar Creidmheasa Cholm Cille

Mar atá scríofa ar balla an Comhar Creidmheasa, “Is ar scáth a chéile a mhaire ann muid”. Oibríonn muide le chéile – an fhoireann, an bhainisteoir, na h-oibrithe deonacha, na baill – chun cinntiú go bhfuil ár gComhar Creidmheasa in ann féidhmiú go h-eifeachtiúil agus dul chun cinn suntasach a dhéanamh bliain i ndiadh bliana.

  1. Is institiúid áitiúil é an Comhar Creidmheasa agus ní institiúid airgeadais é, atá ann ar mhaithe le brabús.
  2. Tá sé áitiúil agus pearsanta – tá muide anseo ar do shonsa agus ar mhaithe leatsa.
  3. Is leatsa an Comhar Creidmheasa. Is ball tú agus ní custaiméir agus is cuma cé mhéad airgead atá agat linn, tá guth agatsa agus éisteófar leat.
  4. Tá sé an éasca teangmháil a dhéanamh linn – fón, Viber, WhatsApp, Skype – ag am a fheileann duit.
  5. Tá sé éasca ballraíocht a thógáil amach linn – tóg isteach do chruthúnas seoladh agus aitheantas, nó sheol chugainn iad trí Viber nó WhatsApp agus tabharfaidh muid aire duit.

Labhair linn inniu ar 091 593421 nó ar Viber / WhatsApp ar 086 8484751 nó buail isteach againn chun cainte linn.

Sparránacht PJ Mhuiceanach – Bronnta ar Evan Ó Gríofa

Sparránacht PJ Mhuiceanach – Bronnta ar Evan Ó Gríofa

Bronnadh Sparránacht PJ Mhuiceanach MacDonncha ar Evan Ó Gríofa as Poll Uí Mhuireann, Leitir Móir, oíche Dé hAoine seo caite i Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua.  Seo an dara bliain gur bronnadh an Sparánnacht seo, atá urraithe ag Cáirde PJ agus Comhar Creidmheasa Cholmcille Teo.  Is gradam é seo a bhronntar ar an dalta a roghnaítear mar ‘Scoláire na Bliana’ do bhliain na h-ardteiste.  Bronntar an gradam i ndílchuimhne ar PJ Mhuiceanach MacDonncha, iar-scoláire de chuid na scoile a fuair bás go trágóideach i 1994 ag aois scór bliana.  Bhí máthair PJ, Bridie, i láthair ar an ócáid, maraon le deartháir PJ, Mark MacDonncha agus b’í Niamh Ni Dhonncha, neacht le PJ a bhronn an Gradam ar Evan in éineacht le Treasa Ní Fhlatharta, Bainisteoir an Chomhar Creidmheasa.  Thug Peadar Ó Loideáin, cara le PJ, an príomh óráid ar an oíche.
Bronnadh Sparránacht Europus ar an oíche chomh maith.  Seo Sparánnacht atá urraithe ag an gcomhlacht aistriúcháin, Europus, chun gradam faoi leith a thabhairt do scoláire a bhaineann barr feabhais amach i gcaint agus i scríobh na Gaeilge.  B’í Áine Ní Chualáin, ón gCeathrú Rua, a bhain amach an gradam áirithe seo agus bhronn Sinéad Ní Ráinne, Stiúrthóir Europus an gradam uirthi.