Féilire 2021 – Téarmaí agus Coinníollacha

 

                     Comórtas Grianghrafadóireacht

                                            &

           Féilire Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2021

 

 TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

 

 • Tá an comórtas oscailte do bhaill Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo amháin agus tá

an iontráil saor in aisce. Mura bhfuil tú i do bhall cheana féin, is féidir leat cur isteach ar an

gcomórtas má ghlacann tú ballraíocht sa chomhar creidmheasa.

 

 • Tá an comórtas oscailte do ghrianghrafadóirí amaitéaracha agus sin amháin.

 

 • Téama: “Do Cheantar”

 

 • Ní mór go mbeidh grianghraif i bhformáid tírdhreacha (landscape). Ní ghlacfar leo siúd atá

i bhformáid lánléargais nó portráide.

 

 • Níor chóir leasú a dhéanamh ar an íomhá m.sh. Photoshop & rl.

 

 • Is grianghraif a tógadh le trí bliana anuas a bheidh i gceist agus é tógtha i gceantar

Chonamara.

 

 • Ní mór teideal ceart a bheith ag gabháil le gach grianghraf a sheoltar isteach

(bí cruthaitheach), mar aon le dáta agus le suíomh cruinn.

 

 • Féadfaidh gach iontrálaí dhá ghrianghraf a sheoladh isteach agus ba chóir an grianghraf sin

a sheoladh go leictreonach ar ríomhphost chuig feilireccccteo@gmail.com

 

 • Ní mór go mbeidh na grianghraif ar chaighdeán priontála

(1 meigibheart ar a laghad)

 

 • Roghnófar 12 grianghraif agus beidh ainm an grianghrafadóir chomh maith le teideal an

ghrianghraif priondáilte i bhFéilire 2021.

 

Nuair a ghlacann tú páirt i gComórtas Grianghrafadóireachta an Chomhar Creidmheasa 2020 d’fhéadfaimís do chuid sonraí a próiseáil ar bhealaí éagsúla, mar gheall ar go leor cúiseanna difriúla agus raon údair dlíthiúla.

 

Conradh a chomhlíonadh

Tá an bonn seo cuí nuair atá próiseáil riachtanach le:

 • Téarmaí agus coinníollacha Chomórtais Grianghrafadóireachta an Chomhar Creidmheasa 2020 a chomhlíonadh
 • Leis an gcomórtas a riaradh
 • Le teagmháil a dhéanamh le buaiteoirí

 

Do chead

Chun ainm, aois agus grianghraif an bhuaiteora a thabhairt i ngné-ailt fógraíochta agus poiblíochta.

 

 • Ag tús Mí na Samhna tabharfar an deis do dhaoine ‘Like’ a dhéanamh ar leathanach FaceBook an Comhar Creidmheasa ar an 12 grianghraif a  roghnófar agus beidh an grianghraf is mó a fhaigheann ‘Likes’ ar chlúdach Féilire an Chomhar Creidmheasa 2021.

 

 • Beidh duais €50 don ghrianghrafadóir a thógann an grianghraf a théann ar chlúdach an

Fhéilire agus beidh duais de €20 do na grianghrafadóirí eile a roghnaítear a gcuid                                            grianghraif don fhéilire.

 

 • Is é an dáta deiridh le hiontrálacha a bheith faighte ná Dé hAoine 23ú Deireadh Fómhair 2020.

 

 • Ní mór go mbeidh ainm, seoladh, uimhir theileafóin, uimhir chuntas an comhar

creidmheasa agus seoladh ríomhphoist an ghrianghrafadóra in éineacht le gach grianghraf.

Tá cead tuismitheora nó caomhnóra riachtanach má tá tú faoi 18 bliana d’aois.

 

 • Níl grianghrafadóirí a bhuaigh an phríomhdhuais níos mó ná uair amháin i rith na trí bliana atá caite incháilithe chun páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.

 

 • Ar iontráil, measfar go gcomhaontaíonn gach iontrálaí a bheith faoi cheangal ag na rialacha

seo agus tá ceart ar chosaint ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo aon iontráil a fhágáil

ar lár ón gcomórtas ag tráth ar bith agus dá rogha féin go hiomlán má chreideann Comhar

Creidmheasa Cholm Cille Teo ar chúis ar bith go bhfuil na rialacha seo á sárú ag iontrálaí.

 

 • Is leis an ghrianghrafadóir an cóipcheart i gcónaí ach ar iontráil sa chomórtas, tugann sé/sí

cead do Chomhar Creidmheasa Cholm Cille Teo an íomhá a úsáid ar a fhéilire/láithreán

gréasáin/taispeántais áitiúla agus ábhair bholscaireachta.

 

 • Ní mór gurb é/í an t-iontrálaí úinéir aonair an chóipchirt i ndáil le gach grianghraf a

sheolfar isteach agus níor chóir go ndéanfaí sárú ar aon dlíthe ó thaobh grianghraif a thógáil;

ní mór cead a bheith faighte ón úinéir roimh ré maidir le grianghraif de shuímh nó de

láithreacha príobháideacha.

 

 • Má tá an duine/daoine atá sa ghrianghraf faoi 18 bliana d’aois ansin ní mór go dtabharfaidh

tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil an duine/daoine sin cead thar a gceann a íomhá/a híomhá

a fhoilsiú in ábhair bholscaireachta.  Mura dtugtar cead, dícháileofar an iontráil as an gcomórtas.

 

 • Níl aon teorainn aoise i gceist leis an gComórtas. Má bhíonn duine faoi 18 bliana d’aois ar

lá an dáta iontrála, ba chóir cead tuismitheora/caomhnóra i scríbhinn a thaispeáint.

 

 • Ní mór gurb í obair bhunaidh an iontrálaí a bhí i ngach iontráil agus níor chóir go gcuirfí

isteach ar chearta aon pháirtí eile.

 

 • Tá an focal deiridh ag na moltóirí agus ní ghlacfar le comhfhreagras ina leith.

 

 • Ní ghlacfaidh Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo freagracht maidir le haon damáiste

nó caillteanas maidir le hiontrálacha.

 

 • Ní mór d’iontrálaithe barántas a thabhairt go bhfuil sé/sí ábalta go fisiciúil agus ó thaobh

meabhrach de a bheith rannpháirteach sa chomórtas agus nach gcuirfear é féin/í féin nó

daoine eile i gcontúirt ó thaobh a bheith rannpháirteach sa chomórtas. Ní bheidh Comhar

Creidmheasa Cholm Cille Teo freagrach as aon chaillteanas, damáiste, éileamh, caiteachas

(lena n-áirítear costais dlí) a thabhaítear agus a eascraíonn go díreach nó go hindíreach as

do rannpháirtíocht sa chomórtas.

 

 • Is le Bord Stiúrtha Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo an cinneadh deiridh maidir leis

na Téarmaí agus na Coinníollacha seo nó maidir le haon ábhar eile a eascraíonn as an

gcomórtas agus ní bheidh sé faoi réir ag achomharc. Ní ghlacfar le haon chomhfhreagras

ina leith.

Féilire 2021 – Téarmaí agus Coinníollacha

Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo.

 

                 

                       Comórtas Grianghrafadóireacht

                                            &

           Féilire Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2021

 

  TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

 

 • Tá an comórtas oscailte do bhaill Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo amháin agus tá

an iontráil saor in aisce. Mura bhfuil tú i do bhall cheana féin, is féidir leat cur isteach ar an

gcomórtas má ghlacann tú ballraíocht sa chomhar creidmheasa.

 

 • Tá an comórtas oscailte do ghrianghrafadóirí amaitéaracha agus sin amháin.

 

 • Téama: “Do Cheantar”

 

 • Ní mór go mbeidh grianghraif i bhformáid tírdhreacha (landscape). Ní ghlacfar leo siúd atá

i bhformáid lánléargais nó portráide.

 

 • Níor chóir leasú a dhéanamh ar an íomhá m.sh. Photoshop & rl.

 

 • Is grianghraif a tógadh le trí bliana anuas a bheidh i gceist agus é tógtha i gceantar

Chonamara.

 

 • Ní mór teideal ceart a bheith ag gabháil le gach grianghraf a sheoltar isteach

(bí cruthaitheach), mar aon le dáta agus le suíomh cruinn.

 

 • Féadfaidh gach iontrálaí dhá ghrianghraf a sheoladh isteach agus ba chóir an grianghraf sin

a sheoladh go leictreonach ar ríomhphost chuig feilireccccteo@gmail.com

 

 • Ní mór go mbeidh na grianghraif ar chaighdeán priontála

(1 meigibheart ar a laghad)

 

 • Roghnófar 12 grianghraif agus beidh ainm an grianghrafadóir chomh maith le teideal an

ghrianghraif priondáilte i bhFéilire 2021.

 

Nuair a ghlacann tú páirt i gComórtas Grianghrafadóireachta an Chomhar Creidmheasa 2020 d’fhéadfaimís do chuid sonraí a próiseáil ar bhealaí éagsúla, mar gheall ar go leor cúiseanna difriúla agus raon údair dlíthiúla.

 

Conradh a chomhlíonadh

Tá an bonn seo cuí nuair atá próiseáil riachtanach le:

 • Téarmaí agus coinníollacha Chomórtais Grianghrafadóireachta an Chomhar Creidmheasa 2020 a chomhlíonadh
 • Leis an gcomórtas a riaradh
 • Le teagmháil a dhéanamh le buaiteoirí

 

Do chead

Chun ainm, aois agus grianghraif an bhuaiteora a thabhairt i ngné-ailt fógraíochta agus poiblíochta.

 

 • Ag tús Mí na Samhna tabharfar an deis do dhaoine ‘Like’ a dhéanamh ar leathanach FaceBook an Comhar Creidmheasa ar an 12 grianghraif a  roghnófar agus beidh an grianghraf is mó a fhaigheann ‘Likes’ ar chlúdach Féilire an Chomhar Creidmheasa 2021.

 

 • Beidh duais €50 don ghrianghrafadóir a thógann an grianghraf a théann ar chlúdach an

Fhéilire agus beidh duais de €20 do na grianghrafadóirí eile a roghnaítear a gcuid                                            grianghraif don fhéilire.

 

 • Is é an dáta deiridh le hiontrálacha a bheith faighte ná Dé hAoine 23ú Deireadh Fómhair 2020.

 

 • Ní mór go mbeidh ainm, seoladh, uimhir theileafóin, uimhir chuntas an comhar

creidmheasa agus seoladh ríomhphoist an ghrianghrafadóra in éineacht le gach grianghraf.

Tá cead tuismitheora nó caomhnóra riachtanach má tá tú faoi 18 bliana d’aois.

 

 • Níl grianghrafadóirí a bhuaigh an phríomhdhuais níos mó ná uair amháin i rith na trí bliana atá caite incháilithe chun páirt a ghlacadh sa chomórtas seo.

 

 • Ar iontráil, measfar go gcomhaontaíonn gach iontrálaí a bheith faoi cheangal ag na rialacha

seo agus tá ceart ar chosaint ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo aon iontráil a fhágáil

ar lár ón gcomórtas ag tráth ar bith agus dá rogha féin go hiomlán má chreideann Comhar

Creidmheasa Cholm Cille Teo ar chúis ar bith go bhfuil na rialacha seo á sárú ag iontrálaí.

 

 • Is leis an ghrianghrafadóir an cóipcheart i gcónaí ach ar iontráil sa chomórtas, tugann sé/sí

cead do Chomhar Creidmheasa Cholm Cille Teo an íomhá a úsáid ar a fhéilire/láithreán

gréasáin/taispeántais áitiúla agus ábhair bholscaireachta.

 

 • Ní mór gurb é/í an t-iontrálaí úinéir aonair an chóipchirt i ndáil le gach grianghraf a

sheolfar isteach agus níor chóir go ndéanfaí sárú ar aon dlíthe ó thaobh grianghraif a thógáil;

ní mór cead a bheith faighte ón úinéir roimh ré maidir le grianghraif de shuímh nó de

láithreacha príobháideacha.

 

 • Má tá an duine/daoine atá sa ghrianghraf faoi 18 bliana d’aois ansin ní mór go dtabharfaidh

tuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil an duine/daoine sin cead thar a gceann a íomhá/a híomhá

a fhoilsiú in ábhair bholscaireachta.  Mura dtugtar cead, dícháileofar an iontráil as an gcomórtas.

 

 • Níl aon teorainn aoise i gceist leis an gComórtas. Má bhíonn duine faoi 18 bliana d’aois ar

lá an dáta iontrála, ba chóir cead tuismitheora/caomhnóra i scríbhinn a thaispeáint.

 

 • Ní mór gurb í obair bhunaidh an iontrálaí a bhí i ngach iontráil agus níor chóir go gcuirfí

isteach ar chearta aon pháirtí eile.

 

 • Tá an focal deiridh ag na moltóirí agus ní ghlacfar le comhfhreagras ina leith.

 

 • Ní ghlacfaidh Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo freagracht maidir le haon damáiste

nó caillteanas maidir le hiontrálacha.

 

 • Ní mór d’iontrálaithe barántas a thabhairt go bhfuil sé/sí ábalta go fisiciúil agus ó thaobh

meabhrach de a bheith rannpháirteach sa chomórtas agus nach gcuirfear é féin/í féin nó

daoine eile i gcontúirt ó thaobh a bheith rannpháirteach sa chomórtas. Ní bheidh Comhar

Creidmheasa Cholm Cille Teo freagrach as aon chaillteanas, damáiste, éileamh, caiteachas

(lena n-áirítear costais dlí) a thabhaítear agus a eascraíonn go díreach nó go hindíreach as

do rannpháirtíocht sa chomórtas.

 

 • Is le Bord Stiúrtha Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo an cinneadh deiridh maidir leis

na Téarmaí agus na Coinníollacha seo nó maidir le haon ábhar eile a eascraíonn as an

gcomórtas agus ní bheidh sé faoi réir ag achomharc. Ní ghlacfar le haon chomhfhreagras

ina leith.