Cé mhéid a chosnaíonn iasacht linn?

Modhanna éasca agus scioptha le cur isteach ar iasacht:
Buail isteach chugainn in oifig An Chnoic nó oifig na Ceathrún Rua nó trí:
1) Glaoigh orainn ag 091-593421
2) Bí i dteagmháil linn ar:
, ag an uimhir 086-8484751

Tugann an t-áireamhán seo meastachán ar an gcostas a bhaineann le hiasacht a fháil sa Chomhar Creidmheasa. Ní mór teagmháil a dhéanamh leis an oifig le costas cruinn a fháil.

Cinéal Iasachta le fail:
Méid na hIasachta (€)
Aisíocaíocht:
Téarma na hIasachta i mblianta:

 

Méid gach aisíocaíocht:
Iomlán na n-aisíocaíochtaí:
Ús iomlán a bheidh le n-íoc agat:

Íoctar ús ar an bhfuílleach iasachta. Má íocann tú d”iasacht thar thréimhse níos giorra ná mar a bhí socraithe beidh an costas níos isle.

Céard atá uait le cur isteach ar iasacht?

1) Cruthúnas Ioncaim (Dhá Dhuillín Pá/Dhá Chruthúnas Leasa Shóisialaigh atá cothrom le dáta)
2) Ráitis Bainc don 3 mhí is déanaí don príomh-chuntas bainc
3) Cruthúnas ar d’uimhir PPS
4) Cruthúnas Seoladh atá níos lú ná 3 mhí d’aois
5) Cruthúnas Aitheantas: Pas/Ceadúnas tiomána
6) Sonraí do chuntas bainc (BIC & IBAN) má theastaíonn uait Dochar Díreach a shocrú suas.

Seans i gcásanna áirithe go mbeidh tuilleadh eolas uainn

Tá sé éasca cur isteach ar iasacht linn, bain triail as!
Save

Save

Save

Save