Baincéireacht ar Líne agus Aip Móibíleach

Baincéireacht ar Líne agus Aip Móibíleach

Mar gheall ar an ráig den Choróinvíreas Covid-19 tá an leathanach seo curtha le chéile againn chun tú a thabhairt suas chun dáta maidir leis na bearta atá á gcur i bhfeidhm ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo.

An t-eolas is deireanaí

Tá an dhá oifig oscailte mar is gnách. Freisin,  tá oifig an Chomhair Creidmheasa ar an gCeathrú Rua oscailte ar an Luan agus ar an Máirt chomh maith faoi láthair. Tá muid dá dhéanamh seo ar mhaithe le sábháilteacht agus sláinte na foirne.

 

Seo a leanas uaireanta oscailte Oifig na Ceathrún Rua faoi láthair:

 

Dé Luain         10.30-4.00

Dé Máirt          10.30-4.00

Déardaoin       10.30-5.00

Dé hAoine       10.30 -5.00

Dé Sathairn     10.30-2.30

(Beidh sé seo ag athrú ar ais go dtí na gnáthuaireanta oscailte nuair a mheasann muid go bhfuil an riosca atá bainteach leis an Choróinvíreas laghdaithe)

Seo a leanas uaireanta oscailte Oifig an Chnoic faoi láthair:

Dé Luain         10.30-4.00

Dé Máirt          10.30-4.00

Déardaoin       10.30-5.00

Dé hAoine       10.30 -5.00

Dé Sathairn       9.30-2.30

Bealaí eile le hidirbheart a dhéanamh

Tuigeann muid nach bhfuil roinnt de na Baill in ann a theacht isteach go dtí na hoifigí, agus freisin is é an treoir atá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag tabhairt faoi láthair ná gan do theach a fhágáil mura bhfuil gá leis.

Dá bhrí sin, féach cuid de na roghanna atá oscailte duit le hidirbheart a dhéanamh linn.

Ar líne

Teastaíonn uainn na Baill a ghríosú le Baincéireacht ar Líne a shocrú suas ionas go mbeidh ar cumas na mbaill dul isteach ina gcuntais Comhar Creidmheasa ón mbaile.

Cliceáil anseo do rochtain ar líne nó déan teagmháil linn ag 091-593421 / 091-869915 nó 086-8484751 nó seol ríomhphost chuig oifig@cccholmcille.ie

 

 

 

An tseirbhís Bhaincéireachta ar Líne

Cuirfidh sé sin ar do chumas:

  • Airgead a aistriú ó do Chuntas sa Chomhar Creidmheasa chuig Cuntas Bainc nó billí a íoc
  • Airgead a aistriú isteach go dtí do Chuntas sa Chomhar Creidmheasa ó do chuntas bainc.

Teileafón

  • Is féidir Íocaíochtaí Iasachta a dhéanamh ar an teileafón agus tú ag baint úsáid as do chárta dochar ach teagmháil a dhéanamh linn ag 091-593421 nó 091-869915.
  • Is féidir leat Dochar Díreach a shocrú suas chun íocaíochtaí a dhéanamh isteach go dtí do chuntas ach teagmháil a dhéanamh linn ag 091-593421 nó 091-869915.

ATM

  • Tá meaisín ATM taobh amuigh d’oifig an Chomhair Creidmheasa ar an gCnoc. Mura bhfuil cárta ATM ag ball nó má tá cárta ATM agat cheanna féin agus dearmad déanta agat ar d’uimhir Pin déan teagmháil linn ag 091-593421 nó 091-869915.

 

Bearta atá á dtógáil sna Brainsí

Tá muid ag tógáil na réamhchúraimí go léir chun sábháilteacht agus sláinte ár mball agus na foirne a chinntiú. Iarrann muid ar dhaoine a thagann isteach go dtí oifigí an Chomhair Creidmheasa fanacht siar dhá mhéadar ar a laghad ó dhaoine eile agus na marcanna atá ar urláir na hoigigí a leannacht.

Tugtha suas chun dáta: 20/03/20