Do Chuntas Ar Líne

Seirbhís nua Baincéireacht ar Líne anseo!

Ár leithscéal, ach níl an tseirbhís Baincéireacht ar Líne ar fáil i nGaeilge go fóill. Tá muid ag obair air agus gabhann muid buíochas libh as a bheith foighneach agus tuisceanach linn.

Mar gheall ar an ráig den Choróinvíreas Covid-19 tá an leathanach seo curtha le chéile againn chun tú a thabhairt suas chun dáta maidir leis na bearta atá á gcur i bhfeidhm ag Comhar Creidmheasa Cholm Cille Teo.

An t-eolas is deireanaí

Tá an dhá oifig oscailte mar is gnách. Freisin,  tá oifig an Chomhair Creidmheasa ar an gCeathrú Rua oscailte ar an Luan agus ar an Máirt chomh maith faoi láthair. Tá muid dá dhéanamh seo ar mhaithe le sábháilteacht agus sláinte na foirne.

 

Seo a leanas uaireanta oscailte Oifig na Ceathrún Rua faoi láthair:

 

Dé Luain         10.30-4.00

Dé Máirt          10.30-4.00

Déardaoin       10.30-5.00

Dé hAoine       10.30 -5.00

Dé Sathairn     10.30-2.30

(Beidh sé seo ag athrú ar ais go dtí na gnáthuaireanta oscailte nuair a mheasann muid go bhfuil an riosca atá bainteach leis an Choróinvíreas laghdaithe)

Seo a leanas uaireanta oscailte Oifig an Chnoic faoi láthair:

Dé Luain         10.30-4.00

Dé Máirt          10.30-4.00

Déardaoin       10.30-5.00

Dé hAoine       10.30 -5.00

Dé Sathairn       9.30-2.30

Bealaí eile le hidirbheart a dhéanamh

Tuigeann muid nach bhfuil roinnt de na Baill in ann a theacht isteach go dtí na hoifigí, agus freisin is é an treoir atá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag tabhairt faoi láthair ná gan do theach a fhágáil mura bhfuil gá leis.

Dá bhrí sin, féach cuid de na roghanna atá oscailte duit le hidirbheart a dhéanamh linn.

Ar líne

Teastaíonn uainn na Baill a ghríosú le Baincéireacht ar Líne a shocrú suas ionas go mbeidh ar cumas na mbaill dul isteach ina gcuntais Comhar Creidmheasa ón mbaile.

Cliceáil anseo do rochtain ar líne nó déan teagmháil linn ag 091-593421 / 091-869915 nó 086-8484751 nó seol ríomhphost chuig oifig@cccholmcille.ie