Níos mó daoine ná riamh ag glacadh le hiasachtaí uainn i gConamara.

Níos mó daoine ná riamh ag glacadh le hiasachtaí uainn i gConamara.

“Níos mó daoine ná riamh ag glacadh le hiasachtaí uainn i gConamara.”

Luach 12 Milliún d’iasachtaí anois ar leabhair Chomhar Creidmheasa Cholmcille Teo.

D’fhógair Comhar Creidmheasa Cholmcille inniu go bhfuil breis agus 12 Milliún d’iasachtaí ag seasamh amach ar leabhair an eagrais anois – an méid is airde riamh ó bunaíodh é i 1987, le hardú de 10% tagtha ar an líon iasachtaí a tugadh amach sa bhliain atá imithe tharainn.

“Is dea-scéala iad na figiúirí is déanaí,’ arsa Ruairí Ó Néill, Bainisteoir an Chomhar Creidmheasa atá ag éirí as a phost ag deireadh na míosa seo tar éis deich mbliana chun glacadh le post nua mar Bhainisteoir Réigiúin le hÚdarás na Gaeltachta. “Léiríonn an nuacht seo go bhfuil muintir na háite ag dul i gcleachtadh ar na modhanna nua atá againn chun cur isteach ar iasachtaí – modhanna a éascaíonn agus a thapaíonn an córas – ar nós úsáid a bhaint as Whatsapp, nó Viber nó fiú chun iarratas a dhéanamh ar an nguthán.”

Déanann an Comhar Creidmheasa freastal ar bhreis agus 7,000 ball níomhac, ó cheantar Bhearna go dtí na hOileáin in Iarthar Chonamara. Den chuid is mó is iasachtaí beaga a thugtar amach – chun carr a cheannach, teach a athchóiriú nó chun cabhrú le tuismitheoirí a bhfuil mac nó iníon leo ag dul go coláiste.

Léiríonn figiúirí na bliana seo caite gur iasachtaí cairr is mó a raibh tóir orthu – agus tugadh amach suim de €9,000 ar an meán do bhaill chun cuidiú leo carr a cheannach. Ina dhiaidh sin bhí tóir faoi leith ar iasachtaí athchóirithe tí. Tugadh amach suim de €25,000 ar an meán mar iasachtaí athchóirithe tí.

Léirigh na figiúirí freisin go raibh go leor daoine ag ceannach cairr do mhac nó iníon leo atá ag freastal ar Choláiste i nGaillimh;

“Is bealach suimiúil é seo chun costais tríú leibhéil a choinneáil íseal’, arsa Ó Néill, ‘agus is fiú go mór an focal a scaipeadh go bhfuil ráta iasachta faoi leith againn chun cuidiú le tuismitheoirí atá ag iarraidh iasachta a bhfuil clann leo chun dul go coláiste tríú leibhéal.”

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi iasachtaí an Chomhar Creidmheasa is féidir cuairt a thabhairt ar an suíomh ag www.cccholmcille.ie