CCB 2021

Tuigeann muid go bhfuil go leor daoine ag déanamh a gcuid cumarsáid tríd ríomhphost chun laghdú ar an méid páipéar atá dhá úsáid acu. Mar do Chomhar Creidmheasa áitiúil tá muidne ag féachaint ar bhealaí ar féidir linn feabhas a chuir ar ár seirbhís agus a bheith níos inmharthana.

Leis ár bfheachtas "Tá muid ag dul glas" iarrann muid ort athrú go dtí ríomhphost chun do leabhrán cruinniú cinn bhliana a fháil uainn. Gach bliain tá orainn de réir dlí cóip den leabhrán a sheoladh amach ag gach ball rud a chiallíonn go bfhéadfadh suas le chúig chóip a bheith dhá sheoladh amach againn chuig teach amháin. Má shocraíonn cuid d'ár mbaill an leabhrán a fháil trí ríomhphost cuideoidh sé linn ár Lorg Carbón a laghdú.Rogha Cumarsáid Margaíocht

Is tú ag clárú chun do leabhrán cruinniú cinn bhliana a fháil tríd ríomhphost, Ní amháin go bhfuil tú ag sábháil airgead go do Chomhar Creidmheasa ach tá tú ag laghdú an oiread bruscar páipéir atá sa timpeallacht.