Sparránacht PJ Mhuiceanach – Bronnta ar Evan Ó Gríofa

Sparránacht PJ Mhuiceanach – Bronnta ar Evan Ó Gríofa

Bronnadh Sparránacht PJ Mhuiceanach MacDonncha ar Evan Ó Gríofa as Poll Uí Mhuireann, Leitir Móir, oíche Dé hAoine seo caite i Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua.  Seo an dara bliain gur bronnadh an Sparánnacht seo, atá urraithe ag Cáirde PJ agus Comhar Creidmheasa Cholmcille Teo.  Is gradam é seo a bhronntar ar an dalta a roghnaítear mar ‘Scoláire na Bliana’ do bhliain na h-ardteiste.  Bronntar an gradam i ndílchuimhne ar PJ Mhuiceanach MacDonncha, iar-scoláire de chuid na scoile a fuair bás go trágóideach i 1994 ag aois scór bliana.  Bhí máthair PJ, Bridie, i láthair ar an ócáid, maraon le deartháir PJ, Mark MacDonncha agus b’í Niamh Ni Dhonncha, neacht le PJ a bhronn an Gradam ar Evan in éineacht le Treasa Ní Fhlatharta, Bainisteoir an Chomhar Creidmheasa.  Thug Peadar Ó Loideáin, cara le PJ, an príomh óráid ar an oíche.
Bronnadh Sparránacht Europus ar an oíche chomh maith.  Seo Sparánnacht atá urraithe ag an gcomhlacht aistriúcháin, Europus, chun gradam faoi leith a thabhairt do scoláire a bhaineann barr feabhais amach i gcaint agus i scríobh na Gaeilge.  B’í Áine Ní Chualáin, ón gCeathrú Rua, a bhain amach an gradam áirithe seo agus bhronn Sinéad Ní Ráinne, Stiúrthóir Europus an gradam uirthi.