Iasacht Glas Tithíocht 4.99%

  • Ag smaoineamh ar uasghradú fuinnimh a dhéanamh ar do theach ?
  • Ag iarradh do bhillí teas agus leictreach a laghdú?
  • Breis insliú a chuir i do theach, nó uasghradú a dhéanamh ar an córas teas?

Táirge nua Iasachta ag an gComhar Creidmheasa anois ag ráta iomáioch do 4.99% ( 5.11% APR) a chiallóidh go féidir leat an costas sin a roinnt that tréimhse suas go 10 mbliana.

Tá réimse leathan deontais ar fáil tríd SEAI freisin chun cuidiú leis na costaisí seo le breis eolas ag https://www.seai.ie/grants/home-energy-grants/individual-grants/

Príomhghnéithe

Iasacht ar fáil do Uasghrádú fuinneamh ar do theach: Panéil ghréine, Insliú ar do theach, Córas nua teas,srl.

  • Téarma uasta iasachta – 10 mbliana
  • Íosmhéid Iasachta - €10,000
  • Uasmhéid Iasachta - €50,000
  • Beidh gá meastucháin ar  an obair a chuir ar fáil sula n-eiseofáí an iasacht
  • Ní gá duit a bheith ag fáil deontas SEAI chun fáil ar an ráta speisialta seo

Mura bhfuil tú i do bhall is féidir leat iarratas a dhéanamh ar bhallraíocht inniu. * Ar mhaithe le slándáil agus suaimhneas intinne cuirimid Árachas Cosanta Iasachta saor in aisce. *Tá gach iasacht bunaithe ar an gcumas aisíocaíocht a dhéanamh, ní ar do choigilteas.

* Rabhadh: Mura gcomhlíonann tú na haisíocaíochtaí ar d’iasacht, rachaidh riaráistí i do chuntas. D’fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar do rátáil chreidmheasa, rud a d’fhéadfadh teorainn a chur le do chumas rochtain a fháil ar chreidmheas sa todhchaí. ** Tá iasachtaí faoi réir a gceadaithe. Tá téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm. Mura gcomhlíonann tú le na haisíocaíochtaí ar d’iasacht, rachaidh riaráistí i do chuntas. D’fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar do rátáil chreidmheasa a d’fhéadfadh teorainn a chur le do chumas rochtain a fháil ar chreidmheas sa todhchaí.