Coigilteas

Nuair a chláraíonn tú mar bhall i gComhar Creidmheasa Cholmcille, osclaíonn tú cuntas coigiltis, ar a dtugtar cuntas scaireanna. Is ionann gach €1 a chuirtear i dtaisce agus scair amháin. Anois bíonn tú ar dhuine de pháirtúinéirí an Chomhair Creidmheasa.

Teorainn ar Choigilteas

Is €100,000 an uasmhéid ar féidir le haon bhall a chur i dtaisce. Má bhaineann seo leatsa, labhair le duine den fhoireann oibre, le do thoil.

Cánachas

Beidh ar bhaill atá faoi réir cánach, agus nach gcáilíonn le haghaidh díolúintí, DIRT a íoc ar aon díbhinn agus íocaíochtaí úis a fhaigheann siad ón gcomhar creidmheasa. Is é an ráta cánach a bheidh i gceist ná an ráta a fhógraítear san Acht Airgeadais gach bliain. Déantar DIRT a asbhaint go huathoibríoch gach bliain agus cuirtear iarmhéid do dhíbhinne le do chuntas scaireanna. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh aon dliteanas cánach breise ag baint leis an ioncam seo.

Má tá díolúine agat, líon isteach foirm DE1 agus seol chugainn í ag ár seoladh, An Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.


Ó mhí an Mhárta 2015, tá dualgas Dlíthiúil ar an gComhar Creidmheasa tuairisc a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim faoi aon ús nó díbhinn os cionn €300 a íocadh.

Scéim Ráthaíochta an Rialtais

Clúdaíonn Scéim Ráthaíochta Taiscí an Rialtais gach coigilteas i do Chomhar Creidmheasa suas go dtí €100,000.

Tosaigh san áit a bhfuil tú. Úsáid an méid atá agat. Déan gach is féidir leat.

Ní gá duit sábháil chun iasacht a fháil. Tá sé níos éasca anois ná riamh iarratas a dhéanamh ar iasacht. Níl ort ach logáil isteach i do Chuntas Baincéireachta Ar Líne agus tosú inniu.