Comórtas Ranganna Tiomáint

Tá Comhar Creidmheasa Cholm Cille ag tabhairt deis do dhaoine óga atá ag smaoineamh tosnú ag tiomáint an samhradh seo, pacáiste ranganna tiomáint do 12 rang a bhuachaint. (Luach €600)

Ní gá cuntas a bheith agat sa Chomhar Creidmheasa chun cuir isteach ar an gcomórtas

Comórtas oscailte do scoláirí atá ag freastal ar an trí Mheán Scoil i gcomhcheangal an Chomhar Creidmheasa : (Scoil Chuimsitheach Chiaráin, Coláiste Cholmcille agus Coláiste Chroí Mhuire)

Is gá a bheith 17 nó os a chionn ag tús mí Iúil chun cuir isteach ar an gcomórtasComórtas oscailte go dtí 28ú Meitheamh 2024


Foirm Iarratais

Líon isteach do chuid sonraí go léir san fhoirm thíos le do thoil, agus cliceáil seol nuair a bheidh tú críochnaithe.


Tearmaí agus Coinníollacha

  • Comórtas oscailte do scoláire ar bith atá ag freastal ar an trí Mheán Scoil i gcomhcheangal an Chomhar Creidmheasa ( Scoil Chuimsitheach Chiaráin, Coláiste Cholmcille agus Coláiste Chroí Mhuire)
  • Ní gá duit cuntas a bheith agat sa gComhar Creidmheasa chun cuir isteach ar an gcomórtas.
  • Is gá duit a bheith 17 nó ós a chionn ar 1ú Iúil 2024 chun cuir isteach ar an gcomórtas
  • Ní gá duit ceadúnas sealadach a bheith agat chun páirt a thógáil sa chomórtas
  • Is tarraingt oscailte a bheidh ann a chiallaíonn go mbeidh an deis chéanna ag gach ball an comórtas a bhuachan
  • Íocfar na ranganna do rogha féin teagascóir tiomána ar mian leis an buaiteoir.
  • Is gá Dearbhú go bhfuil tuismitheoir/caomhnóir ar an eolas go bhfuil tú ag tógáil páirt sa chomórtas seo agus tuigeann tú go mbeidh gá don tuismitheoir/caomhnóir a dheimniú má bhíonn mé mar bhuaiteoir don chomórtas go bhfuil sé/sí sásta leis seo
  • Nuair a dhéanann tú iarratas ar an gcomórtas ,tá tú ag glacadh leis má bhuann tú na ranganna tiomána go nglacfaidh tú páirt in aon fhógraíocht, mar shampla grianghraif a fhoilseoidh Comhar Creidmheasa Cholm Cille
  • Ní féidir le baill teaghlaigh de chuid fhoireann an Chomhair Creidmheasa nó aon bhall teaghlaigh de chuid bhord stiúrtha an Chomhair Creidmheasa a bheith páirteach sa chomórtas.
  • Dáta deireadh iontrála 28ú Meitheamh 2024